Din luna iunie 2016, Primăria comunei Ceptura este condusă de dl. Constantin CHIOVEANU, membru PSD, ales în funcția de primar la scrutinul din 5 iunie 2016.

Viceprimar este dl. Stanciu Vasile-George, membru PSD, iar secretarul Primăriei Ceptura este dl. Gheorghe Alex. Mihalache.

Din luna august 2015, Primăria Ceptura a fost condusă de dl Constantin CHIOVEANU, viceprimar cu atribuţii de primar.


Comuna Ceptura a fost condusă din iunie 2008 de dl.
Gheorghe Pană, membru PDL, reales in functia de Primar la alegerile din 2012.

Viceprimar este dl.Chioveanu Constantin, iar secretarul Primăriei Ceptura este dl. Gheorghe Alex. Mihalache.

Personalul Primăriei este format din 10 de funcţionari publici.

Conform legilor în vigoare, primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, fiind şeful administraţiei publice locale. Primarul reprezintă localitatea în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justitie.

Toţi angajaţii administraţiei locale încearcă să fie cât mai transparenţi în relaţia cu cetăţenii comunei.Tot în sprijinul transparenţei totale este şi acest site pe care dorim să iniţiem un dialog permanent cu locuitorii comunei.

Vrem să construim împreună un parteneriat solid care să aibă ca efecte, pe termen mediu şi lung, prosperitatea fiecăruia, respect faţă de vecini şi mândria de a locui într-o  comună bogată.

Raport privind starea socio-economica si de mediu al comunei Ceptura, judetul Prahova, pe anul 2016

Raport al biroului de informatii publice din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul 2015


Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2014

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2015

Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2015


Raport de activitate Comisia de învăţământ, Sănătate şi Familie, Activităţi Social-Culturale, Culte, Protecţie Copii, Tineret şi Sport, Muncă şi Protecţie Socială pentru anul 2014

Concurs pentru promovarea in grad profesional al functionarilor publici - 17.03.2014

Concurs pentru ocuparea functiei publice de Referent financiar-contabil, funcie publica de executie, clasa III, grad profesional Principal - 10.03.2014

Concurs pentru ocuparea postului de Inspector la compartimentul Agricol - Cadastru - 25.02.2014

Concurs pentru ocuparea postului  de Referent cultural la compartimentul Cultura, din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Ceptura, judetul Prahova 05.03.2014 si 07.03.2014

 Raport al biroului de informatii publice din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul 2012

 Raport al biroului de informatii publice din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul 2009

 Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2009

 Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2009

 
 
Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele Primăriei sunt urmatoarele:

Organigrama Primariei comunei Ceptura
PUZ: Modificare indicatori urbanistici (S=18154mp) pentru modernizare si extindere fabrica preparate carne (Sst=2188mp) com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadrastal 20045, tarla 147, parcelele A 4206/8, 4206/9, 4206/10, 4206/11, DJ102N
PUZ: Extindere intravilan (504 mp) si schimbare destinatie teren intravilan (1196mp) din "Zona unitati agricole" in "Zona mixta unitati agricole / unitati industriale si depozitare / institutii si servicii" pentru amplasare crama de vinificatie si amenajare drum acces (Sstud = 7651 mp) comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos (T118, Cc 3640, F 3641, V 3639)
  Bugetul comunei Ceptura pe anul 2013  
  RAPORT al biroului de informatii publice din cadrul Primariei comunei Ceptura pe anul 2011  
  PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinţe - 2 amplasamente în comuna Ceptura  
  PUZ - Schimbare destinaţie teren din zonă unităţi agricole în zonă unităţi agroindustriale şi servicii - S.C. CONACUL CEPTURA S.R.L.  
Publicaţii Stare Civilă
 
Anunţuri

 
Vânzări terenuri

  14 august 2014: Anunt vânzare teren CATRINOIU ECATERINA şi NIŢĂ MIHAIL  
 
 
Licitaţii

  20 mai 2013: Anunt licitatie pentru inchiriere 108mp extravilan Ceptura - Tarlaua 115 parcela 3580/52  
 
PUZ -EXTINDERE INTRAVILAN (S=359 mp) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=2000 mp) DIN ZONA UNITATI AGRICOLE IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI INSTITUTII SI SERVICII( Sstudiat =2359mp) -comuna Ceptura,sat Ceptura de Jos,nr.cad.20545, Tarla 132, Parcela Cc 397

  1. Aviz de oportunitate  
  2. AVIZ UNIC NR. 2121 din 30.04.2014  
  3. Certificat de Urbanism nr. 1 din 31.01.2014  
  4. Memoriu justificativ si Regulament de urbanism  
  5. Plan de incadrare in teritoriu  
  6. Situatia existenta  
  7. Echipare edilitara  
  8. Echipare edilitara - Reglemantari Urbanistice  
  9. Plan de incadrare in zona  
  10. Propunere Mobiliare - Reglemantari Urbanistice  
  11. Suport Topografic  
  12. Tipul de proprietate  
  13. Zonificare Functionala - Situatie existenta  
  14. Zonificare Functionala - Reglemantari Urbanistice  
 
PUZ - schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii, spatii verzi, agrement si sport si zona de locuinte (S stud=9677 mp) - com. Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.408 B, nr.cad.20740, tarla7, parcela Cc 121 - beneficiar Primaria comunei Ceptura

  1. Aviz unic nr. 2304 din 12.10.2016  
  2. Completare Regulament de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 21/14.05.2014  
  3. Memoriu de prezentare  
  4. Regulament de urbanism aferent P.U.Z.  
  5. Certificat de urbanism nr. 36 / 23.12.2013  
  6. Aviz unic nr. 2113 / 26.03.2014  
  7. Planuri PUZ avizate  
 
Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - Schimbare destinatie teren (9677 mp) din "zona unități agricole" în "zonă mixtă - instituții și servicii / spații verzi, agrement și sport" și "zonă locuințe" comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Principală (DJ 102N) nr. 408 B

  Aviz unic nr. 2357 din 30.06.2017 - Modificare art. 12. din Regulament de Urbanism P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 12/22.02.2017 si P.U.Z. Schimbare destinatie teren din "zona unități agricole" în "zonă mixtă - instituții și servicii / spații verzi, agrement și sport" și "zonă locuințe" aprobat cu H.C.L. nr. 21/14.05.2014, comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Principală (DJ 102N) nr. 408 B nr. cadastral 20740, tarlaua 7, parcela Cc 121  
  Recompletare Regulament de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 21/14.05.2014, completat și aprobat cu H.C.L. nr. 12/22.02.2017  
  Plansa nr. 2 - Reglementari Urbanistice  
  Plansa nr. 2 cu stampila - Reglementari Urbanistice  
 
Plan urbanistic zonal - schimbare destinaţie teren intravilan din "zonă locuinţe şi funcţiuni complementare" în "zonă unităţi industriale şi depozite" pentru amplasare centrală fotovoltaică

  1. Încadrarea în localitate  
  2. Borderou piese scrise  
  3. Regulament de urbanism aferent P.U.Z.  
  4. Situaţia existentă  
  5. Reglemntări urbanistice  
  6. Reglemntări tehnico edilitare  
  7. Proprietatea asupra terenurilor  
  8. Aviz unic nr. 2107 din 27.02.2014  
  9. Certificat de urbanism nr. 1 din 23.01.2014  
  10. Planşe PUZ avizate  
  11. PUZ avizat  
 
Plan urbanistic zonal - Modicare puz aprobat (2011): Reparcelare teren (Incinta 2 - 6168 mp) – pentru amplasare locuinţe comuna CEPTURA, sat CEPTURA DE JOS; T 21, A 689

  1. Memoriu de prezentare  
  2. Regulament PUZ  
  3. AVIZ UNIC nr.2094din 20.12.2013 PUZ MODIFICAT  
  4. PUZ plansa 0 + sit.exist.  
  5. PUZ plansa 2+2.2  
  6. PUZ plansa 3+4  
  7. Incadrarea in localitate  
  8. Situatia existenta  
  9. Propunere lotizare  
  10. Reglementari urbanistice  
  11. Reglementari tehnico-edilitare  
  12. Proprietatea asupra terenurilor  
 
Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren in intravilan pentru zone unitati industriale si depozite in vederea amplasarii unei centrale fotovoltaice - Beneficiar: Soare Gheorghe si Grigore Constantin

  1. Memoriul Justificativ  
  A1. - Plan incadrare in teritoriu  
  A2. - Situatia existenta  
  A3. - Reglementari urbanistice - zonificare functionala  
  A4. - Reglementari urabnistice - echipare edilitara  
  A5. - Regimul juridic al terenurilor  
  A6. - Profil transversal a- a  
  Certificat de Urbanism  

Angajări 
 
Acasă  |   Istoric Ceptura  |   Primăria  |   Consiliul Local  |   Evenimente Locale  |   Formulare Utile  |   Contactaţi-ne  |   Membri  |   Email
Copyright © 2008 - 2017 Primăria Ceptura, judeţul Prahova
Ultima actualizare: 19 august 2017