Bun venit pe site-ul web al comunei CepturaComuna Ceptura este formată din cinci sate: Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Şoimeşti, Rotari şi Malul Roşu, fiind aşezată pe mai multe dealuri şi văi abrupte, care coboara în trepte spre sud, făcând legătura între podişul munţilor Ciucaş şi câmpie. Pe aceste dealuri cresc pomi fructiferi şi viţă de vie, care ocupa mari suprafeţe de teren, în special pe pantele dealurilor. Spre nord-est Ceptura este înconjurată de păduri seculare.

Datorită poziţionării geografice şi a reliefului, principala activitate economică în zona Ceptura este viticultura.
 
Firmele cu profil viticol din zona Ceptura produc vinuri foarte apreciate pe toate meridianele lumii, multe dintre aceste vinuri fiind destinate comercializării pe o piaţă exclusivistă.

După închiderea şi trecerea în conservare a exploatării miniere de lignit, prin declararea zonei defavorizate conform HGR 206/25.03.2006, Ceptura a renăscut economic.
 
În zona industrială s-au construit fabrici pentru: prelucrarea cărnii, geam termopan, tabla ondulata, prelucrarea maslinelor, croitorie, contactori iluminat, producerea de vopsele şi adezivi, medicamente de uz veterinar, pavaje şi pavele, confecţii metalice.


26.09.2016 - Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială CEPTURA, din județul PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, începând cu data de 01.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIEI CEPTURA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Proiecte realizate din fonduri europene nerambursabile


 
 
Actualitate  Actualitate

Primăria Ceptura

Din activitatea Consiliului Local vă prezentăm:
  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii documentatiei PUZ - Scimbare destinatie teren din "zona unitati agricole in zona mixta - institutii si servicii, spatii verzi, agrement si sport si zona de locuinte" (Sstudiat=9677 mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. 408B, nr. cadastral 20740, tarla 7, parcela Cc 121" aprobata prin HCL nr. 21 / 14.05.2014
  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de teren aferent blocului de locuinte situat in incinta fostei Dionysos Ceptura, sat Ceptura de Jos nr. 408B, judetul Prahova, nr. cadastral 20740, Tarla 7, Parcela Cc 121
  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea sumei si a modului de organizare si desfasurare a sarbatorii "Zilele Cepturei"
  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din data de 7 septembrie 2016 privind aprobarea modificarii / rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2016
  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din data de 31 mai 2016 privind actualizarea HCL nr. 3/21.01.2016 ca urmare a finalizarii procedurilor de ahizitie
  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din data de 31 mai 2016 privind actualizarea HCL nr. 2/21.01.2016 ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie
  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din data de 21 ianuarie 2016 privind actualizarea HCL nr. 18/14.04.2014 conform art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din data de 21 ianuarie 2016 privind actualizarea HCL nr. 17/14.04.2014 conform art. 291 din Legea nr. 227.2015 privind Codul Fiscal
  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data de 27 iulie 2016 privind acordarea gratuita a pachetului de rechizite scolare "Primul ghiozdan" elevilor inscrisi in clasa I a anului scolar 2016 / 2017 din unitatile de invatamant de pe raza comunei Ceptura, judetul Prahova
  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din data de 27 iulie 2016 privind aprobarea finantarii obiectivului de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, actualizarea devizului general, desemnare reprezentant legal proiect "AMENAJARE TROTUARE, PISTE BICICLISTI SI RIGOLE IN COMUNA CEPTURA, JUDETUL PRAHOVA"
Aflaţi mai multe ...
 
Acasă  |   Istoric Ceptura  |   Primăria  |   Consiliul Local  |   Evenimente Locale  |   Formulare Utile  |   Contactaţi-ne  |   Membri  |   Email
Copyright © 2008 - 2016 Primăria Ceptura, judeţul Prahova
Ultima actualizare: 23 octombrie 2016