Bun venit pe site-ul web al comunei CepturaComuna Ceptura este formată din cinci sate: Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Şoimeşti, Rotari şi Malul Roşu, fiind aşezată pe mai multe dealuri şi văi abrupte, care coboara în trepte spre sud, făcând legătura între podişul munţilor Ciucaş şi câmpie. Pe aceste dealuri cresc pomi fructiferi şi viţă de vie, care ocupa mari suprafeţe de teren, în special pe pantele dealurilor. Spre nord-est Ceptura este înconjurată de păduri seculare.

Datorită poziţionării geografice şi a reliefului, principala activitate economică în zona Ceptura este viticultura.
 
Firmele cu profil viticol din zona Ceptura produc vinuri foarte apreciate pe toate meridianele lumii, multe dintre aceste vinuri fiind destinate comercializării pe o piaţă exclusivistă.

După închiderea şi trecerea în conservare a exploatării miniere de lignit, prin declararea zonei defavorizate conform HGR 206/25.03.2006, Ceptura a renăscut economic.
 
În zona industrială s-au construit fabrici pentru: prelucrarea cărnii, geam termopan, tabla ondulata, prelucrarea maslinelor, croitorie, contactori iluminat, producerea de vopsele şi adezivi, medicamente de uz veterinar, pavaje şi pavele, confecţii metalice.

Proiecte realizate din fonduri europene nerambursabile


 
 
Actualitate  Actualitate

Primăria Ceptura

Din activitatea Consiliului Local vă prezentăm:
  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din data de 10 martie 2015 privind aprobarea documentatie PUZ - Ridicare restrictie de construire pentru amplasare unitate de productie produse electrotehnice, laborator incercari, platforma depozitare echipamente electrice (S studiat = 9609 mp) in comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. cadastral 60, tarla 147, parcela Cc 4206/3
  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din data de 10 martie 2015 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii pentru S.C. Servicii Apa - Canal Ceptura S.R.L.
  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din data de 27 martie 2015 privind aprobarea modificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015
  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din data de 27 martie 2015 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor de specialitate
  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din data de 27 martie 2015 privind aprobarea mentinerii in activitate a Clubului Sportiv Ceptura si decontarea cheltuielilor de catrea acesta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a Regulamentului de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru structurile sportive din comuna Ceptura, a Cererii de finantare-tip si a Contractului de finantare-tip, cu sprijinul Consiliului Local Ceptura
  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din data de 27 martie 2015 pentru aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2015-2016 organizata la nivelul U.A.T.C. Ceptura
  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din data de 16 aprilie 2015 privind aprobarea regulilor, conditiilor, a modelului de contract de inchiriere si de proces-verbal de predare-primire si a cuantumului valorilor privind inchirierea Salii de Festivitati din satul Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din data de 16 aprilie 2015 privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din data de 16 aprilie 2015 privind aprobarea Planului pentru Asigurarea Resurselor Umane si Financiare destinate Prevenirii si Gestionarii Situatiilor de Urgenta
  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din data de 7 mai 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ceptura pe anul 2015
Aflaţi mai multe ...
 
Acasă  |   Istoric Ceptura  |   Primăria  |   Consiliul Local  |   Evenimente Locale  |   Formulare Utile  |   Contactaţi-ne  |   Membri  |   Email
Copyright © 2008 - 2016 Primăria Ceptura, judeţul Prahova
Ultima actualizare: 30 iulie 2016